צבעי גוף בודדים

מחירון צבעי גוף בודדים:

צבע גוף אולטרה עגול בודד 30 גרם – 100 ש"ח
צבעי גוף בודדים בכמות של 90 גרם – 150 ש"ח
צבעי גןף בודדים בכמות של 45 גרם – 120 ש"ח
צבעי גוף בודדים בכמות של 30 גרם – 100 ש"ח
צבעי גוף בודדים בכמות של 17 גרם – 60 ש"ח